Integritetspolicy

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Stabilisera wellness studio kommer detta att meddelas av Stabilisera wellness studio. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Stabilisera wellness studio och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår  web, eller någon annan av Stabilisera wellness studio tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Stabilisera wellness studio – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Stabilisera wellness studio.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida eller i vårt bokningssystem.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.